Български тълковен речник

Дума Описание
кръгооборот мн. кръгообороти, (два) кръгооборота, м. Процес на едно завъртане и връщане в изходното положение. Кръгооборот на капитала.