Български тълковен речник

Дума Описание
краткотраен краткотрайна, краткотрайно, мн. краткотрайни, прил. Който трае кратко. Краткотрайна операция.