Български тълковен речник

Дума Описание
крада крадеш, мин. св. крадох, мин. прич. крал, несв. 1. Какво. Тайно присвоявам нещо чуждо. Крада пари. Крада скъпоценности. Крада картини. 2. Остар. Кого. Отвличам мома, с нейно или без нейно съгласие, за да се оженя за нея. 3. За идеи, възгледи, теория — присвоявам и представям за свои. Крада открития във физиката. // прил. краден, крадена, крадено, мн. крадени. // същ. крадене, ср.