Български тълковен речник

Дума Описание
костелив костелива, костеливо, мн. костеливи, прил. 1. Който има много кости. Костелива риба. 2. Който има издадени, изпъкнали кости. Костеливи ръце. • Костелив орех. 1. Орех, чиито ядки трудно се изваждат от черупките. 2. Прен. Разг. За човек с труден нрав, който е несговорчив, трудно се съгласява с нещо. Другите са лесни, но не зная него как ще убедиш, той е костелив орех.