Български тълковен речник

Дума Описание
константен константна, константно, мн. константни, прил. Който е неизменяем, постоянен. Константна стойност. Константен брой.