Български тълковен речник

Дума Описание
командир мн. командири м. 1. Ръководител на войскова единица. Командир на полк. 2. Ръководител на група, сформирана за някаква дейност, или на колектив.