Български тълковен речник

Дума Описание
книгоиздател книгоиздателят, книгоиздателя, мн. книгоиздатели, м. Лице, което издава книги; издател.