Български тълковен речник

Дума Описание
каяк мн. каяци, (два) каяка, м. 1. Малка рибарска лодка. 2. Лодка за спортно гребане, предназначена за няколко гребци, всеки с по едно весло, което има лопати в двата края. 3. Прен. Спортно гребане с такава лодка.