Български тълковен речник

Дума Описание
камара мн. камари, ж. 1. Парламент или част от парламент. Камарата заседава. Горна камара. 2. Сградата на парламент или на част от парламент. 3. Учреждение, което ръководи и подпомага клон от стопанството, търговията, културата и др. Търговска камара.
камара мн. камари, ж. 1. Разг. Купчина, грамада от нахвърляни или подредени еднородни предмети. На улицата имаше камари от железни отпадъци. 2. Разг. Правоъгълна купа сено, слама и др. 3. Спец. Извивка между подметката и тока на обувката.