Български тълковен речник

Дума Описание
калоричност калоричността, само ед., ж. 1. Количеството топлина, получена при изгаряне на един килограм гориво. 2. Енергийната стойност на хранителните продукти при усвояването им от организма, изразена в топлина и измерена в калории.