Български тълковен речник

Дума Описание
ищец мн. ищци, м. Спец. В юриспруденцията — физическо или юридическо лице, което предявява иск към някого чрез съда.