Български тълковен речник

Дума Описание
изотдалеко нареч. Разг. Отдалече, не веднага на въпроса. Започна да разказва изотдалеко.