Български тълковен речник

Дума Описание
изоморфен изоморфна, изоморфно, мн. изомбрфни. Спец. Сходен по форма.