Български тълковен речник

Дума Описание
извисявам извисяваш, несв. и извися, св. 1. Какво. Издигам на високо, нагоре; отделям се високо над другите. Планината извисяваше върховете си. Дървото извисява клони. Певицата извиси глас. 2. Прен. Издигам, извеждам до висока степен. Тези успехи извисиха нашия театър до най-добрите. — извисявам сс/из-вися се. Извисявам себе си. Гласът и се извиси над останалите.