Български тълковен речник

Дума Описание
зооморфизъм

само ед.

Схващане, според което божествата са с вид на животни.