Български тълковен речник

Дума Описание
зацапан

зацапана, зацапано, мн. зацапани, прил.

Който е с размазани, замазани нечистотии.