Български тълковен речник

Дума Описание
заразител

заразителят, заразителя, мн. заразители, м.

За човек, предмет, вода и др. — който разпространява зараза.