Български тълковен речник

Дума Описание
запрашвам

запрашваш, несв. и запраша, св.; какво.

Покривам или изпълвам с прах. Улиците са се запрашили. Заводите запрашват въздуха.

запрашвам

запрашваш, несв. и запраша, св.

1. Хуквам нанякъде; отправям се бързо.

2. За камък, куршум — прелетявам, като засягам земя, камък и пр. Един куршум запраши в земята до него.

3. Какво/кого. Запращам, запокитвам. Ей сега ще ти запраша един камък. Запрашиха го като учител в най-далечното село.