Български тълковен речник

Дума Описание
запис

мн. записи, (два) записа, м.

1. Писмено предаден текст на песен, приказка, разговор и под. Студенти правят записи на песни по селата.

2. Запечатана на грамофонна плоча, на магнетофонна или филмова лента музика, филм и под. Имам записи на народна музика. Правя запис по време на концерт.

3. Документ за привеждане на пари по пощата. Получих пари с пощенски запис.