Български тълковен речник

Дума Описание
закалителен

закалителна, закалително, мн. закалителни, прил.
Който е предназначен да закалява. Закалителни процедури.