Български тълковен речник

Дума Описание
зазими се

мин. св. зазими се, мин. прич. зазимило се, св.
— вж. зазимява се.