Български тълковен речник

Дума Описание
задълбая

задълбаеш, мин. св. задълбах, мин. прич. задълбал, св.
— вж. задълбавам.