Български тълковен речник

Дума Описание
заварен

заварена, заварено, мн. заварени, прил.
Дете на мъжа от предишен брак по отношение на новата му жена. Тя има заварена дъщеря.
• Заварено положение. Спец. Фактическо ползване на някакво право, което при известни случаи се узаконява.