Български тълковен речник

Дума Описание
забавен

забaвена, забaвено, мн. забaвени, прил.
1. Който се извършва с намалена скорост, по-бавно от нормалното. Забавен пулс. Забавени крачки.
2. Който се извършва по-късно от нормалното; задържан. Забавено писмо.

забавен

забавна, забавно, мн. забавни, прил.
1. Който носи забава; който е предназначен за забава. Забавно пътуване. Забавна музика.
2. Който умее да забавлява; интересен. Забавен събеседник.