Български тълковен речник

Дума Описание
жилищен жилищна, жилищно, мн. жилищни, прил.
1. Който е предназначен за жилище. Жилищен блок.
2. Който се отнася до жилище. Жилищно строителство.
• Жилищен комплекс. Градски район, застроен с жилищни блокове, оформен самостоятелно в архитектурно и комуникационно отношение.