Български тълковен речник

Дума Описание
епирогенеза (по гр. epeiros 'суша' + genesis 'раждане, произход')
Геол. Бавно движение нагоре на големи части от сушата.
// прил. епирогенен.