Български тълковен речник

Дума Описание
епик мн. епици, м.
Писател, автор на епически произведения.