Български тълковен речник

Дума Описание
ендокард (нлат. endocardium по ендо- + гр. kardia 'сърце')
Анат. Тънка серозна ципа, с която са покрити сърдечните кухини.