Български тълковен речник

Дума Описание
ексикация (нлат. exsiccatio по лат. exsicco 'изсушавам')
Хим. Лабораторно сушене с помощта на вещества, отнемащи влага.