Български тълковен речник

Дума Описание
драматизация мн. драматизации, ж. Спец.
1. Само ед. Драматизиране.
2. Произведение, резултат от драматизиране (в 1 знач.). Романът има няколко драматизации.