Български тълковен речник

Дума Описание
дощява ми (или ти, му, ѝ, ни, ви, им) се, несв. и доще ми се, св.
Разг. Обзема ме желание за нещо или да направя нещо; приисква ми се. Дощя ми се печено пиле. Никога не ми се дощява да работя.