Български тълковен речник

Дума Описание
допреди нареч.
До определен момент преди момента, в който се говори или за който се говори.
допреди предлог.
За показване на ограничителния по отношение на действието момент във времето, който е в миналото. Допреди няколко часа не се познаваха.