Български тълковен речник

Дума Описание
докосвам докосваш, несв. и докосна, св.
1. Какво/кого. Осъществявам лек физически контакт, допирам леко; досягам, докачам. Докоснах косата му с ръка.
2. Прен. Кого. Причинявам вреда, щета; навреждам, засягам. Тези промени не докоснаха политиците.
3. Прен. Какво. Отнасям се към нещо, което е обект на разглеждане; засягам. Разсъжденията му докоснаха болната тема.
4. Прен. Кого. За чувства, думи, мнения и др. под. — засягам едва, въздействам слабо. Думите ѝ не ме докосват вече.
— докосвам се/докосна се.
Докосвам (в 1 и 3 знач.).
• Не докосвам с пръст (някого). Разг. Не причинявам щети, не го закачам.