Български тълковен речник

Дума Описание
дограма само ед.
Съвкупност от дървените части на постройка (прозорци, врати). Поставихме дограмата.