Български тълковен речник

Дума Описание
довереница мн. довереници, ж.
Жена довереник.