Български тълковен речник

Дума Описание
добивам добиваш, несв. и добия, св.; какво.
1. Получавам в резултат на вложен труд, извличам от земята. Добивам руда. Добивам мед.
2. Влагайки труд, усилия, ставам собственик на нещо; придобивам. Добивам свобода.
3. Изграждам си или проявявам някакво умение, качество и др.; придобивам. Добивам смелост. Добивам сръчност.
• Добивам плът и кръв. Ставам явен, видим, действителен; осъществявам се.
добивам добиваш, несв. и добия, св.; какво/кого.
Разг. Раждам. Добивам дете.
добивам добиваш, несв. и добия, св.
1. Кого/какво. Бия докрай, до последен предел, убивам чрез биене; доубивам.
2. Какво/кого. Довършвам започнато биене.