Български тълковен речник

Дума Описание
диплома мн. дипломи, ж.
1. Свидетелство за завършване на учебно заведение или за присъждане на някакво звание. Диплома за средно образование.
2. Свидетелство, давано като награда за успешно представяне или за качество на експонати на изложба, конкурс, фестивал.
3. Свидетелство, което удостоверява правото за извършване на някакво действие или за упражняване на професия.
// прил. дипломен, дипломна, дипломно, мн. дипломни. Дипломна работа.