Български тълковен речник

Дума Описание
джаф междум.
За наподобяване на звука, издаван от куче.