Български тълковен речник

Дума Описание
декомпресия (фр. decompression от лат. decompressio)
1. Мед. Намаляване на натиск върху телесна част.
2. Техн. Намаляване на налягането в съд под налягане.