Български тълковен речник

Дума Описание
движа движиш, мин. св. движих, мин. прич. движил, несв.; какво.
1. Премествам, променям положението. Движа показалката по картата.
2. Мърдам някаква част на тялото си, шавам. Не мога да движа ръката си.
3. Привеждам нещо в действие. Пружината движи часовниковия механизъм.
4. Прен. Причинявам, подтиквам проява или действие. Движеше го омразата.
5. Прен. Направлявам нещо, съдействам за развитието му. Науката движи човешкия прогрес. Движа някакъв въпрос.
6. Жарг. В любовни отношения съм. С коя движиш сега?