Български тълковен речник

Дума Описание
датчик мн. датчици, (два) датчика, м.
Уред, който регистрира и показва данни за действието и проявите на механизъм, апарат, организъм или явление.