Български тълковен речник

Дума Описание
далекоглед мн. далекогледи, (два) далекогледа, м.
Оптически уред за гледане на големи разстояния. Той насочи далекогледа към Луната.
далекоглед далекогледа, далекогледо, мн. далекогледи, прил.
Който страда от далекогледство.