Български тълковен речник

Дума Описание
даже част.
1. За отделяне или подчертаване на думата, до която стои; дори. Даже и подарък ти донесох.
2. Съюз. Присъединява части на изречението или изречения с уточняващо значение. Търсих те, даже идвах у вас. Той пътува всеки ден, даже в най-големия студ.