Български тълковен речник

Дума Описание
грунд грундът, грунда, само ед., м.
Спец. Първи пласт от боя, смес, разтвор, който служи като основа, фон.