Български тълковен речник

Дума Описание
грохот само ед.
Ехо от силен шум; тътнеж, тътен. Неспирен грохот.