Български тълковен речник

Дума Описание
годен годна, годно, мн. годни, прил.
1. За човек — способен. Годен за военна служба.
2. Който удовлетворява определени изисквания. Годно за употреба.
// същ. годност, годността, ж. Срок на годност.