Български тълковен речник

Дума Описание
галоп само ед.
1. Бърз конски бяг с големи, плавни стъпки.
2. Прен. Бързо, ускорено действие, движение. Минахме в галоп учебника.
3. Старинен бърз танц с въртеливи движения, а също музиката за такъв танц.