Български тълковен речник

Дума Описание
върховенство само ед.
Върховна власт, господство.