Български тълковен речник

Дума Описание
върдалям върдаляш, несв.
Въргалям.