Български тълковен речник

Дума Описание
възпроизводство само ед.
Спец. Процес на производство като източник на ново производство.